1. Wszelkie podane podczas procesu rejestracji dane osobowe Klientów, są gromadzone i wykorzystywane tylko i wyłącznie w zakresie i celu potrzebnym do prawidłowego przeprowadzenia procesu realizacji zamówienia.

2. Dokonując rejestracji na stronie sklepu Klient wyraża tym samym zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych i adresowych dla potrzeb obsługi zawartej umowy sprzedaży – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883). 

3. Każdy Klient dokonujący rejestracji ma prawo do aktualizacji oraz usunięcia swoich danych osobowych.

4. Dane personalne Klientów nie są i nie będą udostępniane osobom trzecim, ani innym podmiotom gospodarczym. Podanie danych osobowych, oraz zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.

5. W przypadku braku zgody na podanie przez Klienta niezbędnych do realizacji zamówienia danych,  zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane.