1. Wszelkie podane podczas procesu rejestracji dane osobowe Klientów, są gromadzone i wykorzystywane tylko i wyłącznie w zakresie i celu potrzebnym do prawidłowego przeprowadzenia procesu realizacji zamówienia.

2. Dokonując rejestracji na stronie sklepu Klient wyraża tym samym zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych i adresowych dla potrzeb obsługi zawartej umowy sprzedaży – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883). 

3. Każdy Klient dokonujący rejestracji ma prawo do aktualizacji oraz usunięcia swoich danych osobowych.

4. Dane personalne Klientów nie są i nie będą udostępniane osobom trzecim, ani innym podmiotom gospodarczym (za wyjątkiem koniecznych do realizacji zamówień np firmom kurierskim) będzie Podanie danych osobowych, oraz zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.

5. W przypadku braku zgody na podanie przez Klienta niezbędnych do realizacji zamówienia danych,  zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane.

Od 25 maja 2018 r. rozpoczynamy w Polsce stosować Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).  W związku z powyższym przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzania przez naszą firmę Państwa danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi:

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Marcin Kocyba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: MARCIN KOCYBA ECO LIFE, ul. Kosmonautów 6 lok. 10, 41-303 Dąbrowa Górnicza, NIP 629-18-10-332 (dalej „sklep produkty-eko.pl”) operator internetowego portalu dostępnego pod adresem www.produkty-eko.pl

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas. Oto nasze dane kontaktowe: adres e-mail: m.kocyba@ecoandlife.pl, adres pocztowy: ul. Kosmonautów 6 lok. 10, 41-303 Dąbrowa Górnicza

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie albo:

 • podczas zakładania konta w naszym sklepie internetowym, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie
 • lub poprzez zapis do naszego newslettera z obsługiwanych przez nas stron: www.produkty-eko.pl, www.ecoandlife.pl, www.ekozuzu.pl

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez naszą firmę?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wprowadzone pod adresem www.produkty-eko.pl a także innych stronach, na których prowadzimy sprzedaż, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, adres, data urodzenia, nr telefonu, firma, Nip ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą umowy sprzedaży. W pozostałych przypadkach przetwarzamy Twoje imię, adres email i nr telefonu, , w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszego serwisu, w tym dokonywania transakcji
 • obsługi zgłoszeń, pytań, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy)
 • wysyłania informacji o webinarach, opublikowanych artykułach, a także oferowanych produktach własnych oraz naszych partnerów
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają̨ od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ‘www.produkty-eko.pl’, którym jest:

 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami na podstawie Twojej aktywności na naszym portalu
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług ‘sklep ekozuzu’, towarów oficjalnego Sklepu ‘sklep ekozuzu.pl’ lub usług bądź towarów osób trzecich
 • kontaktowanie sięz Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz SMS
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, przeprowadzenia badań i analiz ‘www.produkty-eko.pl’, między innymi pod kątem funkcjonalności naszej platformy, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających
 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział
 • prowadzenie analiz statystycznych

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Jakie masz uprawnienia wobec ‘sklep produkty-eko.pl’ w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez naszą firmę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania sięz obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa sięna podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której sięznalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego. Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym ‘sklep ekozuzu.pl’ zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez naszą firmę polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

REGULAMIN SKLEPU WWW.PRODUKTY-EKO.PL TUTAJ